సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

30, మార్చి 2012, శుక్రవారం

చదువు వల్లనె మార్పు సుసాధ్యమగును


స్వార్థమే రూపు దాల్చిన జనుల వల్ల

జాతి నిర్వీర్య మయ్యె - హింస , యవినీతి ,

దోపిడీ , మోస మేదియు పాప మనక

డబ్బు కోసమే బ్రతుకు బడాయి యయ్యెఇట్టి దయనీయ స్థితిని దాటించు దారి

మనకు చదువొక్కటే – కాని , మంచి లేని

స్వార్థమును నేర్పు నేటి యీ చదువు కాదు

విలువ లను నేర్పు చదువులు వెలయ వలయుస్కూలు వ్యాపార సంస్థయై సోలు చుండ

సత్ప్రవర్తన నేర్పని చదువు లుండ

విలువ లెరుగని టీచర్లు విధుల నుండ

భావి పౌరుల బ్రతుకులు బాగు పడున ?సత్య ధర్మాది యున్నత సద్గుణముల

విలువలను నేర్పు పాఠ్యాంశముల చదువులు ,

ధర్మ నిష్ఠత గల్గు విద్యాలయములు ,

మంచి టీచర్లు గల్గిన మార్పు వచ్చుచదువు పూర్తయి విద్యార్థి - సత్య ధర్మ

వర్తనా మూర్తి మత్వ సంవాసియై , త

నంత విధులలో సౌశీల్యవంతుడై , స

మాజ హితుడై సతత సమ్మాన్యు డగునుచదువు వల్లనె మార్పు సుసాధ్యమగును

చదువు సాంఘిక న్యాయాన్ని చక్కజేయు

చదువె సమ సమాజ సంస్థాప శక్తి

చదువె సంస్కరణ దిశా విజయ పథమ్ము
3 వ్యాఖ్యలు:

  1. మాస్టారు బాగుందండి . చదువు వల్ల మార్పు సాధ్యమంటారా?

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. జలతారు వెన్నెల గారూ ,
    విద్యార్థులను మంచి పౌరులుగా తీర్చి దిద్దుటకు అవసరమైన పాఠ్యాంశాలూ ,పాఠశాలలూ , టీచర్లూ ఏర్పడి నప్పుడు చదువు వల్ల సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ ఉండదు . ధన్యవాదాలు .

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు