సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జులై 2014, గురువారం

పాద పూజ

ఓనమాల్ దిద్దించు నొజ్జకు మ్రొక్కుటే
పరమేశ్వరున కిడు పాద పూజ
ఆమ్మ , ఆవుల తోటి అఆ లు దిద్దుటే
పాలిచ్చు తల్లికి పాద పూజ
సుమతి , వేమన పద్య సూక్తులు పాడుటే
భాషా మతల్లికి పాద పూజ
తియ్య తియ్యగ నేర్చి తెలుగు మాటాడుటే
పంతులు గారికి పాద పూజ 

గ్రాంధికము వీడి  గ్రామీణ కమ్మదనపు 
తెలుగు నుడికారముల సొగసులు కుదిర్చి 
పద్యములు కవితలు వ్రాసి పాడుకొనుటె 
పండితా !  తెల్గు తల్లికి పాద పూజ . 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి