సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

16, ఆగస్టు 2014, శనివారం

రాధా మాధవం

ఎందుకో ఆ పున్నమి చంద్రుని కంత విచ్చుబాటు , 
వొళ్లు తెలియనంతగా పరవశిస్తున్నాడు .                                                                  
ఏమా మలయ సమీర మంద గమన మదం ,
పూదోటల పరిమళాలతో దొంతర దొంతరలుగా,
యేటి నీటి తుంపరలు వెదజల్లు చున్నాడు .
ఎంత నిగారింపు ఈ తట సైకతానికి ,
పసిడి మిసిమి మిస మిసల హొయలు పోతోంది .
              -----------
కతమేమిటో కళ్లకు కట్టినట్లు కనబడుతూనే ఉంది ,
కలువ కనుల అలల కళల జల వాహినికి .
కను కలువలు విచ్చి మరీ చూస్తోంది ,                                                                      
కాసేపైనా రెప్పలార్పకుండా .
               -----------
ఆ యమునా తట సైకత శయనంలో
పున్నమి వెన్నెల జిలుగు వెలుగులలో
ఆ ప్రణయిని
ఎంత సేపట్నించి
తన్మయత్వంతో
ఆ సమ్మోహన రూపసిని చూస్తోందో
ఆ చూపులు అనిమేషాలై
అమృతత్వాన్ని సంతరించుకున్నట్లున్నవి .
              ----------
ఎంత సేపు ఆ లీలా మానుష
మనోహర రూపాన్ని చూస్తోందో
ఆ ప్రేమ మయి
మంత్ర ముగ్ధ చిత్తరువై కన్పిస్తోంది .
ఆ నవ మోహనాంగి
ఆ మోహనాకారుని
పరిష్వంగం కోసం
పరితపిస్తున్నట్లు కన్పిస్తోంది .
నుదురు ముద్దాడింది
కనురెప్పలకు పెదాలద్దింది
చిరునగవు చికురాన్ని చుంబించింది
అధరాలకు అధరాల మధువు లందించింది
గళసీమకు కరకమలాలు కీలించింది
ఎద శయ్యపై సేదతీరింది
          ----------
ఒకరి కొకరుగా
ఇద్దరొకరుగా
ఒకే ఒకరుగా
ఆ రూపం సమ్మోహనం
ఆ తేజం మనోహరం
ఆ వదనం మధురం
ఆ నయనం మధురం
ఆ హసితం మధురం
ఆ ప్రేమ మధురాతి మధురం .
అదే రాధా మాధవం .
జగతికి -
అదే తొలి ప్రేమ కావ్యం .
       -----------
ఆ ప్రేమ కావ్య సాక్షిగా
ఆ యమునా శ్రోతస్విని
ఆనంద డోలికలలో ఊగుతూ
నిరంతరాయంగా
కొనసాగుతూనే ఉంది .


2 వ్యాఖ్యలు: