సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

29, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

గణేశ్ చతుర్ధి శుభాకాంక్షలు


జగతి జనము  లెల్ల సౌఖ్యాలు బడయగా
బుధ్ధి నిచ్చి   కార్య సిధ్ధి నిచ్చి
బ్రోవ వేడు కొందు  బొజ్జ గణేశుని
గుంజియలను దీసి  అంజలించి . 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి