సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

11, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

తెలుగు పద్య సఖియ .....

తెలుగు పద్యమెంత తీపు రా ! రుచి చూడు
చెఱకు రసము కంటె , చెలిమి కంటె ,
తేనెలో నిగిరిన తియ్యమామిడి కంటె
పల్లె సీమ లోని బ్రతుకు కంటె .

పుట్టిల్లు తెలంగాణా ,
మెట్టిన పురి సింహ పురము , మిగిలిన చోట్లన్
పట్టము గట్టిరి తెలుగులు
దిట్టగదా ! తెలుగు పద్య ధీర కృతులలో .

తెలుగు పద్య సఖికి తిక్కన్న నేర్పించె
అచ్చమైన రాజ హంస నడలు
మాట తీరు , మంచి , మర్యాద నేర్పిరి
వేమన , గురజాడ వివిధ గతుల .

తెలుగు సొంతమైన తేట గీతులు పాడె
ఆట వెలదు లందు నాట్య మాడె
కందమందు తెలుగు విందులు సమకూర్చె
తెలుగు పద్య మౌర ! తెలుగు జాణ !

నెల్లూరు సన్నబియ్యము
జెల్ల పులస రాజమండ్రి చేపల పులుసున్
చల్లని మంజీర నీళ్లు
చెల్లును పద్యపు రుచికర చెలువము తోడన్ .వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి