సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

10, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

తస్మై శ్రీ గురవే నమః 2


అది 1971 జూలై 29 .

సమయం సాయంత్రం నాలుగ్గంటలు .

జూనియర్ కాలేజి ప్రిన్సిపల్ గది .

కుర్చీలో తథేక ధ్యానంతో పనిలో నిమగ్నమైన

ఒక ప్రసన్న గంభీర మూర్తి .

గుమ్మంలో ఇరవైయ్యేళ్ళ నూనూగు మీసాల

కుర్రాడు , రాజారావు చేతిలో ఎప్పాయింట్ మెంట్

ఆర్డర్ తో

మే ఐ కమిన్ సార్

ప్రిన్స్పల్ సార్ తల కూడా పైకెత్తలేదు

కాస్తంత బిగ్గరగా మళ్ళీ మే ఐ కమిన్ సార్

ఈసారి సారు తల పైకెత్తేడు , ప్రశ్నార్థకంగా

నమస్తే సార్ , విష్ చేసి రాజారావు ఎప్పాయింట్ మెంట్

లెటరు టేబిల్ మీదుంచేడు

మాకూ వచ్చింది , ఏం చదువుకున్నావ్

చెప్పేడు రాజారావు

ఎక్కడ

చెప్పేడు

ఓహో , తమరు అక్కడి సరుకా

.......... మౌనం

సబ్జెక్టేమైనా వచ్చా

.......... మళ్ళీ మౌనం

ఒకటి , రెండు , మూడు .....సబ్జెక్టుకు సంబందించిన

ప్రశ్నలు , శర పరంపరలుగా

ధాటిగా రాజారావు సమాధానాలు

ప్రిన్స్ పాల్ గారిలోని చులకన భావం కొంత తగ్గినట్లని

పిస్తోంది . ముఖం కాస్తంత ప్రసన్నంగా మారింది .

కాస్త సరుకుందనీ , పనికొస్తాడనీ భావించి నట్లుంది

అదే , ఆనాటి పెద్దల గొప్ప గుణం .

చిటికెలో పాలూ , నీళ్ళూ వేరు చేసేస్తారు

          ----------------

కాలింగ్ బెల్ మోగింది , అటెండర్ వచ్చాడు

సీనియర్ అసిస్టెంట్ ని పిలవమని ఆర్డర్

సీనియర్ అసిస్టెంట్ హాజరు

ఎప్పాయింట్ మెంట్ ఆర్డరిచ్చి  , రాజారావును జాయిన్

చేస్కోవలసిందిగా ఉత్తర్వు  

సీనియర్ అసిస్టెంట్ రాజారావును ఆఫీస్ రూం లోకి తీసుకెళ్ళేడు

మీ ఒరిజినల్స్ ఇవ్వండి

సార్ , ఈనెలలోనే రిజల్ట్సొచ్చాయి , ఒరిజినల్స్ త్వరలోనే అందజేస్తాను

సీనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ రూంలోకెళ్లేడు , రాజారావు ఫాలో అయ్యాడు .

విషయం ప్రిన్సిపల్ కు విన్నవించ బడింది .

అలాగా , పర్లేదులే , జాయిన్ చేసుకోండి . యూనివర్సిటీకి

నేను రాసి తెప్పిస్తానులే .

సీనియర్ అసిస్టెంట్ మారు మాటాడకుండా జాయిన్ చేసుకున్నాడు

సదరు జూనియర్ కళాసాల అనుబంధ ఉన్నత పాఠశాలలో

రాజారావు ఉపాథ్యాయ వృత్తి మొదలయ్యింది .

             -------------

అప్పటి విద్యాలయాల మహోపాథ్యాయుల , ప్రథానోపాధ్యాయుల

వ్యక్తిత్వాలు మహోన్నతాలు . వారి నిర్వహణ సామర్థ్యం అద్భుతం .

వాళ్ళు రాగ ద్వేషాల కతీతులు . ఎవ్వరిలో ఏచిన్న సుగుణం కన్పించినా

మెచ్చుకుని ప్రోత్సహించే ఆ తత్త్వం ఇప్పటి వాళ్లలో మచ్చుకుకూడా కన్పించదు .

సమర్థతను గుర్తించడం , నిబధ్ధతకు పెద్ద పీట వెయ్యడం , తద్వారా

సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడం అప్పటి వాళ్లకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య .

ఇప్పుడు భజన పరులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ , సంస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు .

                   ---------------

రాజారావుకు మొదట్నుంచీ అలాంటి మహోన్నత మూర్తుల సాహచర్యం ,

మార్గదర్సనం లభించింది . ఉపాథ్యాయ వృత్తిలో నిబధ్ధత , సబ్జెక్ట్ లో ప్రావీణ్యత

అలవడ్డవి . ప్రధానోపాధ్యాయులుగా సక్సెస్ సాధించడానికి బాటలు పడ్డవి .

తస్మై శ్రీ గురవే నమః