సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

16, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

కలగనండి .....


కలగనండి , కల సాకారమగు వరకు
జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె
ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక
క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె
బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే
గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె
స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన
ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె

ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి
దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి
దార్శనికుడు ' కలాం' మహితాత్ముడు , నిజ
మైన 'భారత రత్న' , మహా మహుండు .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి