సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

14, జనవరి 2017, శనివారం

చలికోర్వలేను రమ్మని .....

చలికోర్వలేను రమ్మని
చెలి పుడమి బిలువ కవోష్ణ శ్రీకరములతో
వలపు పరిష్వంగ సుఖము
వెలయించగ నినుడు భువికి విజయము చేసెన్ .

సుజన సృజన బ్లాగు  నిజ శుభాకాంక్షలు
బ్లాగు వీక్షకులకు  పాఠకులకు
మహిత పర్వ మందు మకర సంక్రమణ వి
శేష కాల సకల సిరులు గురియ .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి