సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, జూన్ 2018, బుధవారం

' సంఘటితం కండి '


తెలగలు , వొంటరుల్ , బలిజ ధీరులు , కాపులు తెల్గు నేలపై
గలరు విశేష సంఖ్యల , సకాలములో తమ శక్తి జూపి , ఈ
మలినపు రాజకీయమును మట్టున బెట్ట మహోగ్ర మూర్తులై
తెలుగు ధరాతలమ్ము నినదింపగ సంఘటితమ్ము కావలెన్ .

ఇతరుల కాళ్ళవద్ద యసలేల పడుండగ ? , రోష శౌర్య సం
వృతమతులై , స్వయం జ్వలిత వేగ సుసంఘటి తాంతరాత్మతా
స్తుతిమతులై , వినూత్న గతి , వంచకులన్ దిగద్రొబ్బి , భ్రాతలై
సతతము రాష్ట్ర పాలనకు సందడి సేయుడు రాజ్యకాంక్షతో .

ఇదె సమయమ్ము - కాపు విజయేందిర ఆంధ్రప్రదేశ రాష్ట్రమం
దుదయము నొందు దాక , పునరున్నతి బొందెడు దాక , కృష్ణరా
య ధరణి నాధు ప్రాభవ మహా మహనీయత లొప్పు దాక ,  సం
విధ సముదైక్య సంఘటిత వేదిక గావలె కాపు వర్గముల్ .5 వ్యాఖ్యలు:

 1. అదే సరైన మార్గం అనిపిస్తోంద☝️.

  నేల విడిచి నింగి నేలగా కోరికల్
  చాల గలవు , గాని , తేలి పోయి
  చుక్కల గమి నడుమ చుక్కగా భాసిల్ల
  కలలు గనుట గాక , వలను పడున ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అవును .....
   కాకలు దీరిన కాపులు
   తోకలు పట్టంగనేల ? తొల్లింటి మహా
   భీకర పోరాట పటిమ
   శ్రీకరముగ గలదు పోరు చేయండొకటై .

   స్థిరముగ ఇరవై శాతము
   వరముగ వోటర్లు కాపు వర్గము నందున్
   వెరసి గలరు పోరు సలుప
   కరములు కలపండి కాపు కధికారముకై .

   ఐనా ,
   నాపద్యం నాకే అప్పజెప్పారే .
   ధన్యవాదములండీ .

   తొలగించు
 2. సొంతంగా పద్యాలు వ్రాయడం రాదు కదండీ...చదివినవి ఇలా వాడేసుకుంటానన్నమాట !
  పవన్ కళ్యాణ్ మీద మీకు ఆశలున్నాయా ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు