సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

నా పద్యం సొగసు లీని , గుభాలిస్తోంది


' పలుకు ' నన వేసి , ' మొగ్గయై ' భావ మొదిగి ,
' పద్య 'మై పూవు విడిసె - నిప్పగిది కవి - మ
నోజ్ఞ రుచిర పరిమళ వినూత్న భంగి
రస మయము జేసె తెల్గు నేలలు తరించ .

మొనసి నాబోటి వేవురు ముదముతోడ
పద్యమందలి రసభావ విద్యమాన
మథువు ద్రావి , తనిసి , కవి విథము దెలిసి ,
తనివి తీర వొగుడుదుము తలలు వంచి .

ఎంత రమణీయ మీ పూల పుంత !  మున్ను
నన్నయాది కవీంద్రులు సన్నుతముగ
తెల్గు నేలల బెంచి ఖ్యాతిలగ జేసి
తెలుగు పద్య పూదోటలు తీర్చినారు .

కోరి బుధు లనంగ హేరాళమై యిప్డు
పద్య మెవ్వడేని పరిఢవిల్ల
వ్రాసె నేని వచ్చి రాయిడి జేతురు
తప్పు తప్పు తప్పు తప్పటంచు .

కాస్త యెప్పుడైన స్కాలిత్యము దొరలు
అంత మాత్ర మతని సుంతయేని
సారహీను డనుచు చావగొట్టంగ నీ
ఘనులు తప్పెరుగని వినుతు లేమి !

తప్పు వెదుకుచు జదువు బుధవర ! కాస్త
దోరణిని మార్చుకో ! పద్యసారము గను !
మేలు భజియించు ! తలయూచు మించుకైన !
నిండు  రంథ్రైక ధ్యాసలో నుండి తలగు !

14 వ్యాఖ్యలు:

 1. గురువు గారూ,
  నిజంగానే మీ పద్యం ఆ గులాబీ లానే సొగసు లీని,
  గుభాలిస్తోంది ...
  నాలాంటి చిరు వ్రాయసగాళ్ళకు సదా మీరిచ్చే
  ప్రోత్సాహం, మెచ్చికోలు కు శిరసా వందనం ...
  __/\__ ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గురువింద లెంద రెందరొ
   గురుదేవుల వేష మేసి గొప్ప నటనతో
   ఖర భాషా కోవిదులై
   తరలి తెలుగు భాష పారుదలను గ్రసింతుర్ .

   తొలగించు


 2. వత్తురు రాయిని వేతురు
  గుత్తగ తమ సొంతమువలె కూరుచు తప్పుల్
  విత్తమిది యందరిది మన
  సొత్తు మరువకు మరువకు సుశోభిల తెలుగున్


  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. తప్పు లెన్నువారు తండోప తండంబు
   ఉర్వి , జనుల కెల్ల నుండు తప్పు
   చెప్పు దినెడి కుక్క చెఱకు తీ పెరుగునా
   విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ !

   తొలగించు


  2. ఎక్కడ ఎవరు ఎవరిని ఏమన్నారో మాకు తెలియకుండా పోయిందే.
   అయ్యయ్యో! :)


   జిలేబి

   తొలగించు
 3. సొత్తును భోషాణములో ,
  తిత్తులతో దాచి , కట్టు దిట్టపు తాళాల్
  గుత్తులు భిగించి దాచుడు ,
  పొత్తమ్ములు పనికి రాక పోవు మహాత్మా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. YVR గారి బ్లాగ్‌లో మీ వ్యాఖ్య చూశాను.

  "బలిజను నేను , పుట్టువున పావని గంగకు తమ్ముడన్ , మహా
  బలితలకెక్కి త్రొక్కిన శుభంకర విష్ణు పదోద్భవుండ , స్వ
  స్థలమది కుల్లురీ పురము , సంపదలందున విద్యలందు భూ
  తలమున సాటిలేని ఘనతల్ గల యూరిని బుట్టితిన్ కడున్ .

  ఎంత సొగసైన పదాలతో, ఇంకెంతో ఉదాత్తమైన భావంతో, స్వాభిమానంతో మీరెవరో ఎంత చక్కగా చెప్పారో, మాష్టారూ! మీకు ప్రణామాలు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ప్రతి ప్రణామాలు , మరియు ధన్యవాదాలు .

   మీ స్వచ్చమైన మనస్సు చిలికించిన పలుకుల మంచు బిందువుల
   తాకిడి ఆహ్లాదాన్నిచ్చింది .
   ఐనా ,
   కథనమున బాల్యపు స్మృతులు గాని , బంధు ,
   హితుల గూర్చి గాని , మామూలు కతలు గూడ
   మాటల మనోఙ్ఞతలు కూర్చి మాయ జేయు
   లలిత లలితోక్త చాతురి రాదెవరికి .

   తొలగించు


  2. లలిత లలితోక్త చాతురి
   సలిలంపు ప్రవాహమై ప్రసంగించు భళా
   కలగలుపుమాటల,జిలే
   బులతో త్వామనురజామి పులకిత రమణీ :)


   జాల్రా
   జిలేబి :)

   తొలగించు
  3. పెర వార లైతి మకటా !
   చొరకుము నా బ్లాగటన్న చొప్పు దలిర్పన్
   తిరునామము దీసిరి , నా
   చిరు వ్యాఖ్య దొలంగ ద్రోచి , చిత్తము ! విదుషా !

   తొలగించు

  4. విముక్తి పొందెను :)


   అరె! లక్కాకుల వర్యా!
   పెరవారలెటు లగుదురయ ! పేర్మికి మీరౌ
   తరమగు పెద్దాసానులు
   సరసపు మీచిరు జిలేబి స్పామున పోయెన్ :)


   జిలేబి

   తొలగించు
  5. పొగబెట్టి పంపె నొక్కడు ,
   పొగరెక్కి యహంకరించి పొమ్మనె నొకడున్ ,
   జగమెరిగిన వాణ్ణి , మదిని
   సెగలకు తావియ్యబోను , చిత్తము ! విహితా

   తొలగించు
 5. తా నొచ్చెనో మరి మరి తానొచ్చునో
  తానొకపరి జెప్పునో మరి 'లే నే జెప్పనో'
  తా నొ(ని)ప్పక మరి నా మది నొచ్చునో
  తా నించుక తాకక మరి నా పాటెటు విచ్చునో ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు