సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

30, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఆహ్వానం


వీక్షకులు ,
మిత్రులు ,
మరియు యావత్
బ్లాగు లోకానికీ
ఆహ్వానం
*****

మా కుల్లూరు శివాలయంలో
ఈ నవంబరు 19
కార్తీక సోమవారం
మహా రుద్రాభిషేకం
రుద్రయాగం
కార్తీక వనభోజనాలు
శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం
ప్రవచనాలు
కార్తీక దీపోత్సవం
సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
నాచే నిర్వహించబడును
రండి , ఒకరోజు పరమేశ్వర
సన్నిధిలో ఆనందంగా
గడుపుదాం .