సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

11, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

కుల్లూరు శివాలయంలో .....


                     ఆహ్వానం                 
              కుల్లూరు శివాలయంలో                                  19/11/2018 న కార్యక్రమాల సమయపాలనం
                        *****
1.మహారుద్రాభిషేకం : ఉదయం 6 నుండి 9 వరకు
2.అల్పాహారం : 9 నుండి 10 వరకు
3. రుద్రయాగం : 10-30 నుండి మద్యాహ్నం 1వరకు
శ్రీ అల్లు . భాస్కర రెడ్డి గారి అథ్వర్యంలో
4 . ఉసిరిపూజ  , కార్తీక వనభోజనాలు :
     మధ్యాహ్నం 1 నుండి 3 వరకు
5 . ప్రవచనాలు : సాయంత్రం 4 నుండి 5 వరకు
6 . చెఱువులో కార్తీక దీపోత్సవం : రాత్రి 5-30 నుండి 6 -30 వరకు
7 . రాత్రి అల్పాహారం : రాత్రి 6 - 30 నుండి
 8 . శివాలయంలో దీపోత్సవం : రాత్రి 6-30 నుండి
 9 . రాత్రి 7 నుండి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు .
భరతనాట్య , కూచిపూడి ప్రదర్శనలు
         1 .తోట .పూర్ణసాయి (ఫోటో)
         2 .తిరుమలశెట్టి . ఆముక్త (ఫోటో)
          3 .
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారిచే అన్నమాచార్య
కీర్తనలు ,
ఇంకా ..... అనేక దైవ కార్యక్రమాలు .