సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, జనవరి 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణలు


పసలేని పశువు కడివెడు పాల నొసంగున్
కసవును మెసవుచు బుధ్ధిని
పసలేని పశువు కడివెడు పాల నొసంగున్
వసుధను మొలిచిన గింజలు
వసువులు గురిపించు మానవాళికి - నరుడో???
మకర సంక్రమణము మతిని  చెఱచు
వచ్చి మనిషికి సద్బుధ్ది నిచ్చి తీర్చి
మార్చు'మకర సంక్రమణము'మతిని - చెఱచు
దురిత స్వార్థాది' పిదప బుధ్ధుల'ను - కాల్చి
మలినములు లేని 'బంగారు మనిషి' జేయు
భోగములకు పంట భోగిమంట
వర్ష హేమంతముల గల్గు వణుకు నుండి
కొంత తెరిపి గల్గు, భువికి సుంత తగ్గు
రోగ బాధలు, జనుల కారోగ్యభాగ్య
మొదవు, భోగములకు పంట భోగిమంట
సంగీతము విన్నవారు చచ్చిరి త్రుటిలో
రంగ దభంగ భయంకర
శృంగ మహోదధులు పొంగి చేలము దాటన్
చెంగట ప్రళయ సునామీ
సంగీతము విన్నవారు చచ్చిరి త్రుటిలో
ధర్మ విదులకు బూజ్యుడు త్రాగు బోతు
పాలకుల దోపిడీకి , పైవారి ముడుపు
లకును , జీతాలు , పెన్షనులకు , ప్రభుత్వ
పనులకును మద్య మాదాయ వనరు గాన
ధర్మ విదులకు బూజ్యుడు త్రాగు బోతు


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి