సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

17, జులై 2014, గురువారం

కృతజ్ఞులమై ఉందాం - ఋణం తీర్చుకుందాం

వాన చినుకు నేల తాకింది
నేల తల్లి పరవశించింది
తల్లి కడుపులో దాగిన విత్తనం
విత్తనంలో దాగిన జీవం
జీవంలో కదలిక
కార్యోన్ముఖమైంది
కదలిన జీవం
శక్తిమంతమైంది
నేనున్నానంటూ
నేలను చీల్చుకొని
మొలక
మోము పైకెత్తింది
సగర్వంగా
ఆకసంవైపు చూచింది
చివురులై
ఆకులై
రెమ్మలై
కొమ్మలై
మొగ్గలై
పూవులై
పిందెలై
ఫలాలై .....
అద్భుతం
ఆవిష్కరించింది
ప్రకృతి ధర్మం
కర్తవ్యం నిర్వహించింది
ఆ చినుకూ
ఈ నేలా
ఈ ప్రకృతీ
ఆ ప్రకృతి ధర్మం
మనల్ని
వీడకుండు గాక !
ఆ చినుకుకూ
ఈ నేలకూ
ఈ ప్రకృతికీ
ఆ ప్రకృతి ధర్మానికీ
మనం కృతజ్ఞులమై ఉందాం
అంజలి ఘటిద్దాం
ఋణం తీర్చుకుందాం .వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి