సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

22, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

తెలుగు సురధామ అమరావతీ లలామ


గౌతమ బుధ్ధుని  కలల కళారూప

కృష్ణవేణీ ఝరీ కీర్తి రూప


రమణీయ ప్రకృత్యావరణ వసుంధర రూప

ఫల సస్య శోభిత బాగ్య రూప

రాజాధి రాజ విరాజమాన నిరూప

బహు చరిత్ర ప్రభా భాస రూప

దేవాధి దేవ దేదీప్య భాస్వద్రూప

పావన క్షేత్ర ప్రభావ రూప


రూప లీలా మనోజ్ఞశ్రీ రూప విభవ

బహు విధారామ రామ   సౌభాగ్య సీమ

తెలుగు సురధామ  అమరావతీ లలామ

ప్రగతి పథగామ  నవ్యాంధ్ర భాగ్య ధామ .


 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి