సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

వలచిన రాధికా .....

వలచిన రాధికా లలన కౌగిట జిక్కి
ప్రియమార నిలిచిన ప్రేమ రాశి
కొలిచిన రుక్మిణీ చెలువ భక్తికి జిక్కి
హృదయాన కొలువైన మథుర వాసి
తలచిన గోపికా చెలుల రక్తికి జిక్కి
వశమైన యనురాగ వత్సలుండు
పిలిచిన దీనుల పిలుపు శక్తికి జిక్కి
పరుగున కాపాడు కరి వరదుడు

మంచి చెడులందు జీవించు మానవులకు
మార్గ నిర్దేశ మొనరించి , మంచి వైపు
నడుపు గీతోపదేశ మొనర్చు గురుని
కృష్ణు నర్చింతు కడగంటి కృపలు బరుప .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి