సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

9, ఆగస్టు 2012, గురువారం

" కృష్ణం వందే జగద్గురుం "


కృష్ణుణ్ణి తలుస్తేనే –

జగత్తంతా ఆడతనం పరచు కొంటుంది .

మథుర భక్తి మనోఙ్ఞమై విరుచు కుంటుంది .

జగన్నాధుని ఆరాధనతో మనోనేత్రం తెరుచు కుంటుంది .కృష్ణుని పేరు వింటేనే –

జగత్తుకు భగవద్గీత విన్పిస్తుంది .

అధర్మంపై ధర్మ పోరాటం మొదలౌతుంది .

ఆర్తులకు జగన్నాధుని ఆశ్రయం లభిస్తుంది .కృష్ణుని రూప లావణ్యం చూస్తేనే –

జగత్తులోని అందమంతా కళ్ళకు కట్టినట్లు కనబడుతుంది .

ఆత్మకు అనిర్వచనీయమైన ఆనందం కల్గుతుంది .

జన్మాంతర దు:ఖాలకు విముక్తి లభిస్తుంది .మోవి తాకిన క్రోవి   మోహనరాగ మాలపిస్తుంటే

ప్రకృతి యావత్తూ సమ్మోహిత మైన ఈ వేళ

బృందావన విహారిని స్మరించు కొందాం .మహాత్ముల సంస్మరణ

మానవ జీవితాలకు

మార్గ దర్శనం చేస్తుంది .జగన్నాధుని  కని పెంచిన దేవకీ-వసుదేవులనూ , యశోదా-నందులనూ –

కృష్ణ ద్వైపాయణుణ్ణీ , కృష్ణనూ , కృష్ణ సచివుణ్ణీ –

రాధ , రుక్మిణి , మీరా , జయదేవుడు , వామదేవుడు , క్షేత్రయ్య మొదలైన భక్త శిఖా మణులనూ –

కృష్ణుణ్ణి తెలుగు వాకిటికి తెచ్చి , ప్రతిష్ఠించిన పోతన్ననూ

కన్నయ్యతో పాటు జన్మాష్టమి రోజున

స్మరించు కుందాం .

కృష్ణం వందే జగద్గురుం