సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, జనవరి 2014, సోమవారం

ఏది సంక్రాంతి ? పల్లెల నెచట కలదు ?కదలి రావమ్మ! మకర సంక్రమణ లక్ష్మి! 
నేల తల్లి నోదార్చి కన్నీరు తుడువ
చూడ రావమ్మ పుట్టింటి వాడ వాడ
గోడు గోడున నేడ్చు మా గోడు వినగ 


ఎట్టు లెటులో పంట పండించి , నూర్చు
పట్టున - నురిమి వానలు వరద లగుచు
నోటికాడి కూడు నెగదన్ను కొని పోవ
నేది సంక్రాంతి ? పల్లెల నెచట కలదు ?

 
పల్లె వీడి ప్రజలు బ్రతుకు భారము మ్రోయ
పట్టణాల బాట పట్టిరి, మరి
పల్లె పట్లు వీడి బయలెల్లె సంక్రాంతి
వచ్చి చూడు నీదు వైభవమ్ము

 
పిలిచి పిలిచి పెట్టు పిండి వంటల యూసు
లేవి? యెటకు బోయె నీవి గుణము ?
ఆకసమ్ము నెక్కె నవనికి దిగి రావు 
ధరలు ,  తమకు లేని ధర్మ మేల ?

 
గంగి రెడ్లు లేవు , పొంగళ్ళ పస లేదు
చెంగట హరిదాసు చిందు లేదు
సాంప్ర దాయ కవుల జాడ్యమందున దప్ప
సంకు రాత్రి చిన్నె సడులు లేవు .

 
పిలుపు లేకనె పెద్దలు , పేరటాండ్రు
అదిగొ వచ్చిరి యవనికి ,  నిదిగొ! మీకు
ఆశ దీరదు, మీబిడ్డ లరువు లంది
కరవు దీర బెట్టంగలే  రరుగు డింక

8 వ్యాఖ్యలు:

 1. పల్లె వెలవెలబోయెనిపుడు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. శర్మగారూ ,
  సంక్రాంతి శభాకాంక్షలతో
  ధన్యవాదములు .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. పద్యములలోన వేదన బయలు పడఁగ
  మిమ్ము దర్శించితిని మాన్య యిమ్ముగాను
  నేఁటి సంక్రాంతి పండుగ నింపినట్టి
  పర్వ నిర్వేదమును గంటిఁ బద్యములను!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. పద్య మన్న , పల్లె పట్టులన్న, అచటి
  మనుజులన్న , వారి మాట లన్న ,
  అందు తేనెలూరు ఆప్యాయతల తెల్గు
  దనములన్న నేను మనసు పడుదు .

  ధన్యవాదములతో ......

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. పల్లెల దయనీయ పరిస్థితిని అక్షరరూపంలో అద్భుతంగా చూపించారు,మీ బ్లాగు చాలా బాగుంది మాష్టారు .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీదేవి గారూ ,
   బ్లాగు నచ్చినందుకు , పోష్టును మెచ్చినందుకు ధన్యవాదములు .

   తొలగించు
 6. అద్భుతమైన సందేశం.గురువు గారి బాటే మాదీ.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు