సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

4, మార్చి 2014, మంగళవారం

..... మహిళ మహిమాన్వితా మూర్తిఅత్తలు కోడళ్ళు ఆడబడుచులు పర
         స్పరము సహకరించి బ్రతుకు రోజు
ఇరుగింటి పొరుగింటి ఇల్లాళ్ళ కష్టాలు  
          ఇంతుల కానంద మిడని రోజు
పక్కింటి తగవులు పడతికి టిక్కెట్టు
          లేని వినోదమ్ము కాని రోజు
మనకెందు కంటూనె  మాట పొల్లులు వోక
           పలు ప్రచారాల పాల్పడని రోజు

చెలగి ఈర్ష్య లసూయలు  స్త్రీకి సహజ
మని  జగమ్మున భావింప బడని రోజు
స్త్రీకి స్త్రీ శత్రు వను పేరు చెరగు రోజు
మహిళ మహిమాన్వితా మూర్తి , మాన్య చరిత .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి