సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

19, జులై 2014, శనివారం

నా ప్రియమైన తండ్రీ , సదా నీకు కృతజ్ఞుడను .

హే భగవన్ !
నిన్ను వెతుక్కుంటూ
ద్వాదశ శైవక్షేత్రాలూ
నూటొక్క తిరుపతులూ
కొండలూ కోనేరులూ
ఇక్కడా అక్కడా
ఎక్కడెక్కడో తిరిగా
అక్కడంతా
గుళ్ళూ గోపురాలూ
రాళ్ళూ రప్పలూ
వాటికి హారతులు పడుతూ
అఢ్డ నామాలూ నిలువు నామాలూ
వాళ్ళ అభిజాత్యాలూ
అహంకారాలూ
పటాటోపాలూ
బ్రతుక నేర్చిన తనాలూ తప్ప
ప్చ్ , నీవు కనిపిస్తేగా
     ----- 
వేద,వేదాంగ,వేదాంత వేద్యుడవనీ
పురాణేతిహాసాలు ఘోషిస్తున్నాయనీ
ప్రబంధాలు ప్రస్తుతిస్తున్నాయనీ
సారస్వతమంతా వెతికా
అక్కడంతా
ఒకదానికొకటి పొంతన లేని
నిన్ను నిరూపించడానికి
చేసిన వ్యర్ధ ప్రయత్నాలు
అర్థం పర్థంలేని మెట్ట వేదాంతాలు
జటిలమైన బ్రహ్మ పదార్ధాలు
అక్కడా నీవు కనిపిస్తేగా
        -----
మాలో కొందరు మూర్ఖులు
మేమే దేవతల మన్నప్పుడు
మేము మానవాతీతుల మన్నప్పుడు
మాలో కొందరు దురహంకారులు
మేమే అధికుల మన్నప్పుడు
మేము అధిపుల మన్నప్పుడు
మాలో కొందరు దుర్మదాంధులు
అంతరాలు సృష్టించినప్పుడు
మనుషుల్ని మనుషులుగా చూడనప్పుడు
మాలో కొందరు స్వార్ధ మేధావులు
నీ పేరు మీద దుర్మార్గాలకు పాల్పడు తున్నప్పుడు
నీ ఉనికి ప్రశ్నార్ధకమై
ఆఁ , దేవుడనేవాడుంటేగా ,
అన్పించింది
        -----
అయినా ,
సకల చరాచర జగత్తునూ
సమదృష్టితో కటాక్షిస్తున్న
ఓ జగధాధార సచ్చిదానంద రూపా ,
నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను
నీవున్నావని -
చినుకు రాలినప్పుడు
మొలక మొలిచినప్పుడు
పువ్వు విచ్చినప్పుడు
పరిమళం గుభాళించినప్పుడు
పంట పండినప్పుడు
ఫలాలు చేతి కందినప్పుడు
కష్టాలు గట్టెక్కినప్పుడు
కామితాలీరేడినప్పుడు
స్వాస్త్యం చేకూరినప్పుడు
ఆనందాన్ననుభవించినప్పుడు
ప్రకృతి ధర్మం భాసిస్తున్నప్పుడు
జీవం ఉనికి ఉట్టిపడు తున్నప్పుడు
ఇంకా , అనేకానేకాలుగా -
నీ సాక్షాత్కారం వీక్షిస్తూనే ఉన్నా
హే భగవన్ !
నా ప్రియమైన తండ్రీ ,
నీకు సదా కృతజ్ఞుడను .17, జులై 2014, గురువారం

కృతజ్ఞులమై ఉందాం - ఋణం తీర్చుకుందాం

వాన చినుకు నేల తాకింది
నేల తల్లి పరవశించింది
తల్లి కడుపులో దాగిన విత్తనం
విత్తనంలో దాగిన జీవం
జీవంలో కదలిక
కార్యోన్ముఖమైంది
కదలిన జీవం
శక్తిమంతమైంది
నేనున్నానంటూ
నేలను చీల్చుకొని
మొలక
మోము పైకెత్తింది
సగర్వంగా
ఆకసంవైపు చూచింది
చివురులై
ఆకులై
రెమ్మలై
కొమ్మలై
మొగ్గలై
పూవులై
పిందెలై
ఫలాలై .....
అద్భుతం
ఆవిష్కరించింది
ప్రకృతి ధర్మం
కర్తవ్యం నిర్వహించింది
ఆ చినుకూ
ఈ నేలా
ఈ ప్రకృతీ
ఆ ప్రకృతి ధర్మం
మనల్ని
వీడకుండు గాక !
ఆ చినుకుకూ
ఈ నేలకూ
ఈ ప్రకృతికీ
ఆ ప్రకృతి ధర్మానికీ
మనం కృతజ్ఞులమై ఉందాం
అంజలి ఘటిద్దాం
ఋణం తీర్చుకుందాం .