సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, జనవరి 2017, గురువారం

ముదిమి పైకొన్న .....

ముదిమి పైకొన్న  రోగాలు ముసురు కొనును
జరయు రుజయును తగ ననుజన్ములనగ
తగని చాపల్య మొకవైపు తగులు వడును
పరగ వృధ్ధాప్య మింకొక బాల్య మనగ .

ఆరు పదులు దాటు నాహార్య మిది , సగటు
శక్తి గోలుపడు విషాధ ఛాయ
నడువ భారమంత నడుము మోకాళ్ళపై
పడి భరించ రాని బాధ మోయ .

తినగ నభిలాషయే గాని  తిన్న దరుగ
దదియునుంగాక మాంద్య రోగాతిశయము
షుగరు బీపీలు వెనువెంట చుట్టు ముట్టి
బ్రతికి నన్నాళ్ళు వెన్నంటి వెతలు బెట్టు .

చెప్పినదె చెప్పి  విసుగు వచ్చేంత వరకు
కొడుకులును కోడలులు మూసుకో యటంచు
కసరు నందాక తన వీరగాథ లాప
బోడు ముసలా డిదంతయు ముదిమి వింత .

వయసులో కనరాని దైవమ్ము వచ్చి
చింతనకు చేరు తన శక్తి చెడిన పిదప
తనువు  తనవారు  తనమాట వినరు గాన
దైవమైనను నాలించు తన నటంచు .

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఏ కాలపు ముచ్చట అప్పటిది :)
  కొడుకులు,కోడళ్ళ దగ్గరుండడం వాళ్ళు తిట్టడం, ఎంత తియ్యటి ఊహ. నేడన్నీ ఒంటరి బతుకులే కదా :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. ఓపికున్నంత వరకు చూపోపు వరకు
  ఒంటరిగ గడిపి ముసలి జంట పిదప
  చేరి వృధ్ధాశ్ర మాలలో సేద తీరు
  దైవ సాయుజ్య మొక్కటే దారి యింక .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు