సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

20, జనవరి 2017, శుక్రవారం

శిరిడిలో నొకసారి .....

శిరిడిలో నొకసారి  కురిసిన జడివాన
పెను తుఫానుగ మారె ,  జనులుజడిసి
ద్వారకా మాయిని  దరిసి సాయినిజేరి
రా  యన ' నిలు ' మని యాఙ్ఞ యిడెను ,
ఆగె వర్షము , ... ధుని యగ్నియు నొకపరి
పైకప్పు నంటెను , పరమ యోగి
తగ్గుమని యనగ తలయొగ్గె నగ్నియు
సాయి యోగివరుడు   సకల ప్రకృతి ,

పంచభూతాల శాసించు ప్రభలు గలిగి
ప్రకృతి భీభత్సముల నదుపాఙ్ఞ చేసి
ప్రాణులను కాచి రక్షించు ప్రభువయి జన
నతులు నుతు లందుకొంచు నున్నాడు భువిని .

సాయి సద్గురు సన్యాసి  సకల ప్రాణి
లోక విహితైషి  యోగి  ఆలోక మాత్ర
పంచభూతాల నదుపులో నుంచ గల్గు
ఖండయోగ సాధకుడు  బ్రహ్మాండ విదుడు .

కాళ్ళు చేతులు మొండెము కంఠము - లను
తుండెములు జేసి ఘనముగా ఖండయోగ
మొప్ప మరల నతికించి యెప్నటి వలె
సాధనము చేసె శ్రీసాయి సద్గురుండు .

కడుపు లోని పేగు లొడపున వెడలించి
బైట శుధ్ధి జేయు  పరమ యోగి
యోగ సాధన ఫల ముర్వి హితము కోరి
ధారవోసి  -  సాయి దైవమయ్యె .

కష్టముల నాడు తోడుగా కదలి వచ్చి
ఆపదలు బాపు  ఆ పరమాత్మ వోలె
ప్రజల పక్షాన నిలిచిన పరమ గురుని
దైవమని కొలుతురు సదా ధర్మ విదులు .


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి