సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

29, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

గణేశ్ చతుర్ధి శుభాకాంక్షలు


జగతి జనము  లెల్ల సౌఖ్యాలు బడయగా
బుధ్ధి నిచ్చి   కార్య సిధ్ధి నిచ్చి
బ్రోవ వేడు కొందు  బొజ్జ గణేశుని
గుంజియలను దీసి  అంజలించి . 

26, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

తిక్క తలకెక్కింది

శిరిడి సాయి బాబా దేవుడు కాదు “ -  ధర్మ సంసద్ తీర్మానం .
    -- ఇదీ ఈరోజు వార్త .
శిరిడి సాయి బాబా దేవుడు కాదనీ , గురువూ కాదనీ , అసలు
సన్యాసీ కాదనీ , ఆయన్ని దేవుడుగా ఆరాధించ వద్దనీ  హిందువులకు
సదరు తీర్మానం ఆదేశిస్తూ ఉంది .
బాబా దేవుడా , కాదా , అనే విషయం బాబా భక్తులు చూచు కుంటారు .
ఈ దేశంలో ఇంకేమీ సమస్యలు లేవా , సదరు సంసద్ లు తీర్మానాలు
చేసి పరిష్కరించడానికి ? అని సామాన్యులు ఈ నిర్వాకాలను                                           ఈసడించుకుంటున్నారు . స్వామి వివేకానందుల వారిని ఆదర్శంగా
తీసుకుని ఉంటే ,  సామాన్య జనం మధ్యలో కెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు
పరిష్కరించడానికి పూనుకునే వారు , అంతే కాని , ఇలాంటి
వివాదాలు సృష్టించి , సమాజంలో చిచ్చు పెట్టే వారు కారు అని ఉక్రోషిస్తున్నారు .
జనాభాలో అత్యధిక శాతం ఉన్న దళిత వర్గాలను , వీళ్ళ అనుచిత
ప్రవర్తనల వల్ల ఆర్ష ధర్మానికి దూరం చేసిన ఈ మేధావులు , ఇప్పు
డింకో వివాదానికి తెర తీశారని తిట్టి పోస్తున్నారు .
                        -----
బాబా  జనం మధ్యలో బతికాడు . సామాన్యులతో సహజీవనం చేశాడు .
వాళ్ళ సమస్యలను తమ సమస్యలుగా భావించాడు . భగవంతుణ్ణి
వాళ్ళకు సన్నిహితం చేశాడు . ఎలా జీవించాలో నేర్పించాడు . ఆయనలో
దురహంకారం ఏకోశానా కన్పించదు . దేని పైనా వ్యామోహాలు లేవు .
భగవంతుని లోని ప్రేమ తత్వం మూర్తీభ వించిన మహానుభావుడు .
సామాన్యుల మధ్య సంచరిస్తూ , మార్గ దర్శనం చేసిన సద్గురువు .
కట్టు బట్టలలో గాని , కడుపు నింపుకోవడంలో గాని , నివాసం విషయం
లో గాని కఠినంగా నియమాన్ని పాటించిన సన్యాసి .
                           -----
బాబాను నమ్మి కొలిచే వాళ్ళు ఈ దేశంలో లెక్కకు మిక్కుటం . బాబా గుడి
లేని పల్లె టూళ్ళు ఈ దేశంలో లేవంటే అతిశయోక్తి కాదు . నేడు రాముడంటే
సాయి రాముడే . కృష్ణుడంటే సాయి కృష్ణుడే . అను నిత్యం బాబా ఆలయాలు
భక్తులతో , హారతులతో , భజనలతో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందు చున్నవి .
పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకూ సాయి నామం  చేర్చకుండా నామ కరణం చేయడం లేదు .
ఒక వ్యాపార సంస్థ పెట్టినా . ఒక అపార్ట్ మెంటు కట్టినా పెట్టేది సాయి పేరే .
సర్వం సాయి మయం   గా  ఎట్ట యెదుట కళ్ళకు కనబడు తున్నప్పుడు
శిరిడి సాయి బాబా దేవుడు కాదని తీర్మానించడం సర్వజనులనూ తిరస్క
రించడమే . జన బాహుళ్యంతో మమేక మైన సాయి నామాన్ని ఆపాలనే విఫల
ప్రయత్నం మద్యందిన మార్తాండునికి చేతు లడ్డు పెట్టడమే .
రాముణ్ణి కొలిచినంత గొప్పగా సాయిరాముణ్ణీ , కృష్ణున్ని తలచినంత మిక్కుటముగా      
 సాయి కృష్ణుణ్ణీ  నేడు కొలుస్తున్నారు , తలుస్తున్నారు .   
దైవాన్ని అనేక రూపాలలో దర్శించడం , పూజించడం హిందువులకున్న గొప్ప గుణం . 
  దీన్ని కాదని ,   పెద్దలు భక్తి విషయాన్ని
వివాదం చేయడం మాని , జన సామాన్యానికి దగ్గరై  , వాళ్ళ దైనందిన సమస్యలలో
పాలు పంచుకుని , పరిష్కారాలను అన్వేషిస్తారని ఆశిద్దాం .