సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జులై 2016, ఆదివారం

ఘనుడు ?

అవలీలగా నసత్యాలు పలుకుచును
వెరపేమి లేని యా వెధవ ఘనుడు
పిల్లికి నెల్కయై ప్రియ భాషణమ్ముల
వెధవకు తోడ్పడు వెధవ ఘనుడు
తప్పులే వెదుకుచు తనతప్పు లెరుగమి
విర్ర వీగెడు నా వెర్రి ఘనుడు
పరగ భక్త్యావేశ ప్రవచనాల్ పలుకుచు
చేయకూడని పని చేయ ఘనుడు

ఘను డహంకార పూరిత ఘనత గల్గి
చదువు గలదంచు నీలుగు చవట  , ఘనుడు
కష్టమెరుగక మోసపు కతలు జెప్పి
కష్టజీవుల కష్టాన్ని కరచు వెధవ  .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి