సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

27, జనవరి 2017, శుక్రవారం

శ్రీ శ్రీనివాసా శ్రీవేంకటేశా .....

శ్రీ శ్రీనివాసా  శ్రీవేంకటేశా
ఇలవేల్పు నీవయ్య  ఇందిరా రమణా

కలియుగ దైవమై ఘనవైభవముతోడ
తిరుమల గిరులపై తిరముగా నిలిచావు /శ్రీశ్రీని/

దివ్య మంగళ మూర్తి దేదీప్యమానమై
భక్త కోటికి కనుల పండుగై వెలిశావు /శ్రీశ్రీని/

నిత్య కళ్యాణాలు పచ్చతోరణ ప్రభలు
అనుదినోత్సవములు అరుదైన సేవలు /శ్రీశ్రీని/

కోరిన జనులకు కొంగు బంగారమై
వరముల గుప్పించు వరదాన గుణశీల/శ్రీశ్రీని/

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి