సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

24, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

హర హర మహదేవ ! శంభో శంకర !
ఒల్లంత బూడిద వల్లకాడే యిల్లు
పాము లాభరణాలు భయద రూపు
ఏనుగు తోల్గట్టి యెద్దెక్కి తిరుగుటల్
దేవాధి దేవు డీ తీరు వెలుగు
ఢమరుక నినదాలు ప్రమదుల యరుపులు
శివమెత్తి యాడుటల్ చేష్టితములు
అంగాంగములు లేవు లింగమే రూపము
స్థాణువైనను పేరు జంగమయ్య

తల్లి ! పార్వతీ ! యిట్టి భూతాల మృడుని
మొదలు తుదియును లేని యీ భూత నాధు
నెట్లు భరియించినావు నీకేడ దొరికె ?
విష్ణు బ్రహ్మలు వెర్రులై వెదికి రేల ?


21, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

నా ' తెలుగు ' వర్థిల్లాలి .

చిన్నూ ఇంద బనానా తిను
మామ్ నాకు బనానా ఇష్టం లేదు ఆపిల్ కావాలి
నాన్నా డాడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తాన్లే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆపిల్ తెమ్మని . మా చిన్నూ గుడ్ బాయ్ ఈరోజు బనానా తింటాడు . అస్సలు మారాం చెయ్యడు ఓకే?
ఓకే ,  మామ్
దట్స్ గుడ్
                                             ****************
హలో బావ గారూ ఏవిటో ఈరోజు పొద్దుట్నుంచీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా వల కలవడం లేదు. అంతర్జాలం అస్సలు తెరుచుకోవడంలేదు . సమస్యాపూరణం దుంగ లో సమస్య ఏవిచ్చాడో తెలిసి చావట్లేదు తవరి నిస్తంత్రీభాషిణికి పిలుపందించి తగలడదామనీ.....
హారినీ...రావుడూనువ్వటోయ్ అదేవిటోనోయ్ మా మేజోపరి భోషాణం పరిస్థితి కూడా అల్లానే తగలడింది . మూషికం చచ్చిందో కీలు పలక పాడయ్యీందో తెలిసి చావట్లేదు .
ఒరేయ్ అబ్బాయీఈ భోషాణంతో నేను పడ్లేనుఒక ఊరోపరి కానీ హస్తోపరి కానీ కొని తగలడరా అంటే వింటాడా మా శివుడు నిన్నకు నిన్న తెలుగేలా ఆంగ్లభాష తియ్య్డగనుండన్ అంటూ ఒహ వెటకారపు సమస్యనిచ్చి చచ్చాడా పెద్దమనిషి . దాన్ని పూరించలేక నాతలప్రాణం తోక్కొచ్చిందనుకో . ఈరోజేమిచ్చి తగలడ్డాడో మరి ! నేనూ అందుకేగా జుట్టు పీక్కుంటుండేది . ఆ శర్మగారి నిస్తంత్రీభాషిణికి చేసి తగలడు . తెలుసుకుని నాకూ తగలడు .
                                                   ****************
హలో వదినా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి మాటీవీలో వస్తుందే అదే ఈతరం ఇల్లాలు సీరియల్ మిస్సయ్యాను నిన్న . మా పక్కింటావిడ సుథేష్ణ లేదూతనిష్కలో బేంగిల్స్ కొనడానికి తీసుకెల్లిందిలే నాకైతే ప్రజెంట్ ట్రెండ్స్ తెలుసుననీ..... సర్లే సూర్య టీవీ కొన్నాడా సూర్య మదర్  ఒప్పుకుందా అసలేంజరిగిందోనని ఒహటే టెన్షన్ ఫీలవుతున్నాననుకో కాస్తంత డీటెయిల్డ్ గా నేరేట్ చెయ్యీ .
                                                     ****************
       భాష పారుటేరు . భాష జనబాహుళ్యానికి సొంతం . జనబాహుళ్య వినిమయమే భాషకు పరమప్రయోజనం . తరతరాలుగా మన తల్లిభాష మన తెలుగుభాష వర్థిల్లాలి .
      అరటి పండును బనానాగా ఆపిల్ ను సీమరేగుగా మార్చొద్దు . అరటిపండునూ ఆపిల్ నూ ఎట్లవట్ల వాడుకుందాం .
       ఓరుగంటినీ ఒంటమిట్టనూ ఏకశిలానగరాలుగా సంస్కృతీకరించి ,
చక్రాయుధుణ్ణి చుట్టుకైదువుజోదుగా తెనిగించినంత మాత్రాన వాడుకలోకితీసుక రాగలిగేరా ?
          రైలు రోడ్డు లాగే కంప్యూటర్ టీవీ ఇంటర్ నెట్ ఫోన్ ,
మొదలైన పేర్లను తెనిగించబోయి సంస్కృతీకరించి అంతర్జాలాలూ మూషికాలూ చెయ్యాల్నా !
మన భాషలో చేరి విరివిగా వినిమయమయ్యే ఇతర భాషల పదాలు ఎట్టివట్ల వాడుకోవడం మన భాషకూ మనకూ ప్రయోజనకరం . మాతృభాషపై కుహనా మమకారంతో ఆధునిక పరికరాల అసలు పేర్లను నకిలీ చేస్తే కృతకమై వికృతభాష తయారౌతుంది .
           అట్లనే వినియోగంలో ఉన్న తెలుగు పదాలకు బదులు  ఆంగ్లపదాలను వాడి వాటిని వాడుకలో లేకుండా చేయడం తరవాతి తరాలకు ద్రోహం చెయ్యడమౌతుంది .
            నా తెలుగు జాతికంతటికీ మాతృభాషా శుభాభినందనలు .