సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

2, నవంబర్ 2019, శనివారం

మాయురే ! .....మాయురే !  శిల్పి చేతుల మాయ గనుడు
కడు మనోఙ్ఞ మీ సృష్టి , ప్రాకటము గాగ
నిద్ర వోయెడి కన్నయ్య ముద్ర దాల్చె ,
సృష్టి కర్తను కన్న  ఈ   శ్రీహరి  తను .

1, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

మోడరన్ సరస్వతీ కైమోడ్పు

క్షణములో ఙ్ఞానాబ్ధి గడియించు నగణిత
వాట్సాప్ శారదా వందనములు
పలు పోకడలు వోవు భాషా సుభాకార
వర  ఫేసుబుక్ వాణి వందనములు
సారస్వతస్సర్వ సంగ్రామ రంగమా
బ్లాగుల భారతీ  వందనములు
విఙ్ఞాన భాండమై విలసిల్లు భగవతీ
వరలు ఈ బుక్ రూప  వందనములు

వ్రాయ పెన్నులు కాగితాల్  వనరు లేల
అక్షరాల్ కూర్చి వ్రాయంగ ననవసరము
టచ్చి స్క్రీనున నొత్తిన వచ్చు విథము
వరలు చదువుల తల్లికి వందవములు .