సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

21, మార్చి 2017, మంగళవారం

ఇది వసంత హేల .....
భూమీ తలమును  రంగుల
ఆమని ముంచెత్తె , చివురుటాకులెరుపులో
పామిన శ్యామలమయ్యెను ,
ఏమని వర్ణించ వచ్చు నీ వని  యమునన్ .

నిండుగా పూచి  పొగడ  వన్నియలు వోవ
దరిసి నాధుని కైసేయ దండ గ్రుచ్చి
మురిసి రాధిక మాధవుముందు నిల్చి
గుండెలకు గుండెలానించి దండ గూర్చె .

మోదుగ పూగుత్తిని గన
మాధవునికి రాధమీద మనసు దవిలి , బిం
బాధరి మోవికి వంశీ
మాధుర్యపు కేళి పంచి మరులొలికించెన్ .

బృందావనమున గోపీ
బృందముతో కృష్ణు డాడె , బింబాధరులున్
బందీలై మాధవునికి
సంధించిరి సరస మధుర  సరి సమరమ్ముల్ .

ఇది వసంత హేల , యిల కెన్నిరంగులో
ప్రకృతి కన్య పూచి పరవశించె ,
ఇందు బ్రతుకు మనిషి కెందుకో  ప్రకృతితో
పాలు పంచు కొనుట పడుట లేదు . 

4 వ్యాఖ్యలు:

 1. సీతారామశాస్త్రిగారి "ప్రకృతి కాంతకు ఎన్నెన్ని హొయలో - పదము కదిపితే ఎన్నెన్ని లయలో" పాటని గుర్తుచేసింది మీ ఈ పద్యమాల.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లలిత గారిటు వచ్చిరి , లలిత లలిత
   వ్యాఖ్య బెట్టిరి , కడు ధన్యవాద మమ్మ !
   రాథికా శ్యాము డెంతటి రస హృదయుడు !
   వంశి మోహన రాగాల వరద పారె ,

   తొలగించు
 2. మీరు రాసే ప్రతీ పదం
  రసరమ్య సుమధురం..
  చదివి పరవశించడమే తప్ప
  వ్యాఖ్యలిడలేను..
  ఇది నా చేతకాని తనం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అప్పు డెప్పుడో ఒకపరి , అదియు నొక్క
   సారి ! మా సుజన సృజన పార జూచి
   నట్లు గుర్తు పద్మార్పిత , అహహ ! నేడు
   వ్యాఖ్య రాసిరి గూడాను , వాహ్ ! భలేగ .


   తొలగించు