సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

12, జనవరి 2021, మంగళవారం

పెద్ద(ల)పండుగ శుభాకాంక్షలు

 


ఆది మధ్యాంత రహితు డీ అమ్మకొఱకు

అంగలార్చుటజూడ , హే రంగ ! రంగ!

ఎంతలమటించె ! పరమాత్మ , ఇంతదనుక ,

తల్లిప్రేమను రుచిజూచు తహతహయిది .


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి