సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, జనవరి 2021, బుధవారం

పరమాత్మ బహుమతి .....

 


ప్రకృతి చిద్విలాసపర భోగభాగ్యాల

సిరులు తరలివచ్చి శ్రీకరముగ

పుడమికి దిగువేళ బొడమె నీసంక్రాంతి

మాధవు బహుమతిగ మనుజ తతికి .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి