సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

22, జులై 2013, సోమవారం

గురుపూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు
పరమ గురుడగు శ్రీ సాయి ప్రభుని కృపను

కలలు పండంగ సకల సౌఖ్యాలు కలుగు ,

తెలుగు బ్లాగర్ల కీశుభ దినమునందు

అతులితముగ శుభాకాంక్ష లందజేతు .గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున

గురురాట్ శ్రీ సాయి నాధు గొలిచిన జగతిన్

గురుతెరిగి సాయి నాథుడు

తిరముగ దు:ఖములు బాపి తీరము జేర్చున్ .

 

 

 

 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి