సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

25, మార్చి 2016, శుక్రవారం

మీరూ మరో పద్యం కట్ట కూడదూ !
పళ్ళు చూడ    నోట నీళ్ళూరు చున్నవి
కళ్ళు తిప్ప లేని    కాంక్ష కలుగు ,
నేల తల్లి మనకు   కాలాను గుణముగా
తినుట కిచ్చె     ఋణము తీర్చుటెట్లు ?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి