సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

19, నవంబర్ 2022, శనివారం

ప్రేమ బోండాము

 


అంగజుడు ఖంగుతినవలె ,

శృంగారపు భంగు ' ఇటుల ' సిరు లొలికించెన్ ,

హంగుగ కొబ్బరి నీరము ,

రంగార సతీముఖీన , రమణుని జేరెన్ .

4 కామెంట్‌లు:

 1. ఇదేం పైపు లైను?
  చివరికి ఏమిటంటే ఆవిడని తాగనివ్వడం లేదు. అదేం సరసం?

  రిప్లయితొలగించు
 2. ప్రేయసి బీల్చిన నీరము ,
  ఆయమ నోటి యమృతంబు నందు మిళిందం
  బాయె , ప్రియుండది తాగెడు ,
  హాయిగదే ! దీనికంటె యమృతము రుచియా ?

  రిప్లయితొలగించు
 3. ఇంకో ష్ట్రా ఆమె నోటి కేసి కొబ్బరి నీళ్ళతో గలిసిన ఆమె
  జొల్లు తాగుతూ ఆనందంలో తేలిపోతున్నాడు .
  లోకో భిన్న రుచిః

  రిప్లయితొలగించు