సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జులై 2020, శుక్రవారం

ఇదిగదా ! స్నేహమన్న .....
ఇదిగదా ! స్నేహ మన్న , సారించి చూడ
నొకరు పరమాత్మ , నిరుపేద యొకడు చూడ ,
సరస కూర్చుని యొండొరుల్ చదురులాడు
చు , ఫలములు మెక్కుచున్నారు , చూడ తరమ ?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి